Vol 1 – Losje «Jarløy»

Losje Jarløy skipa i febr. 1908 og var i funksjon til godt ut på 1930-talet. 

 • Fortegnelse over ombodsmennene 1908-13
 • Organ «Vaarsol» 1909-10 og 1923-30
 • «Lausmateriale» 1908-13 i form av lover, korrespondanse, bilag, medlemsarkiv etc.

Vol 1A - Losje Jarløys fremtid (IOGT nr.551) (1922-1946)

 • 4 protokollar, berre få sider i kvar bok
 • Medlemsopprop 1933-42
 • Konto- og restancebok 1933-(46)
 • Medlemsbok
 • Barometer 1922

Vol 2 – Uggdal ordskiftelag

Skipa midt på 1950-talet, verksemda nedlagt ut på 1980-talet

 • Styreprotokoll 1960-1980
 • Referatbøker (8) 1958-1980
 • «Lausmateriale» - lover billag, korrespondanse (1962-76)

Vol 3 – Nordbostedalen Landsmandslag, Flatråker ungdomslag, Nordbustaddalen Ungdomslag

Nordbostedalen Landmandslag

 • Forhandlingsprotokoll 1903-34

            

Flatråker ungdomslag (1920-48)

 • Lagsavis «Frihug» (1920-41)
 • Lausmateriale (lite)

 

Nordbustaddalen Ungdomslag

 • Lagsavis «Dølen» 1927

Vol 4 – Ingebrigt N. Våge, Gunnar Nilsen (Gjersvik), Ingebrigt I. Våge, Lensm. Johannes Tvedt, Gunnar A. Gjersvik, Hålandsnes Landmandslag, Våge Santalforening

Ingebrigt N. Våge 

 • Liten notisbok, notat nyårsdagar (1938-1951)

 

Gunnar Nilsen (Gjersvik) 

 • Brev, attestar frå tida i Amerika (1922-1935) 

 

Ingebrigt I. Våge 

 • Diverse lausmateriale (1901-1935)

 

Lensm. Johannes Tvedt

 • Fragmentarisk lausmateriale/restmateriale (1902-1918)

            

Gunnar A. Gjersvik

 • Trøskjelag (partbrev), rekneskapskladd 1949

 

Hålandsnes Landmandslag (kjøpelag/feavlslag) (1914-1956)

 • Møtebok i lausblad 1914-56
 • Rekneskapsbøker 1914-56
 • Innkjøpsbok 1915-19
 • Parringslister 1922-55
 • Lausmateriale, korrespondanse, bilag m.m.

 

Våge Santalforening

 • Rekneskap, kvitteringar 1944-71

Vol 5 – Ingvald Waage, Tysnes skoglag, Tysnes Måldyrkingslag, Tysnes Handelslag, Finmarks Kvindeforening (Årbakka), Opdal Ungdomslag (Minnebautaen), Lunde Sanglag, Flatråker husmorlag

Ingvald Waage

 • Sjøfartsbøker, pass (1915-1954), samt ein beretning 1940

 

Tysnes skoglag

 • Møtebok 1952-56 (m/notat)

 

Tysnes Måldyrkingslag

 • Møtebok 1942-45 (m/notat) – og lausmateriale

 

Tysnes Handelslag

 • Møtebok no.2 1935-65
 • Lausmateriale 

 

Finmarks Kvindeforening (Årbakka)

 • Referat, rekneskap, medlemmar 1926-61

 

Opdal Ungdomslag (Minnebautaen)

 • Kassabok 1945-52

 

Lunde Sanglag 

 • Kassabok 1946-57

 

Flatråker husmorlag 

 • Referatbøker 1949-76

Vol 6 – Onarheim Misjonsforening, Onarheim Kvinneforening, Tysnes Ungdomslag, Onarheim kr. ungdomsforening «Håpet», Tveit Bedehus, Onarheim kreds av Norske Selskab for Skibrudnes Redning

Onarheim Misjonsforening

 • Møte- og reknskapsprotokoll 1865-1905 

 

Onarheim Kvinneforening

 • Hefte m/statuttar etc. 1874-75 

 

Tysnes Ungdomslag

 • Referatprotokollar (2) 1916-34

 

Onarheim kr. ungdomsforening «Håpet»

 • Referatbok 1932-46, rekneskap/billag

 

Tveit Bedehus

 • Kassabok/styreprotokoll 1913-55

 

Onarheim kreds av Norske Selskab for Skibrudnes Redning

 • Lausmateriale (m/årsmelding) 1935

Vol 7 – Sjurd Tysnes, Uggdal Fealsforening (Opdalsbygdens kvægavlsforening), Tysnes Sogelag, Hovland og Liastrand Ungdomslag, Tysnes Yngreslag, Andreas Grimsland

Sjurd Tysnes

Div. lausmateriale 1917-(23)

 

Uggdal Fealsforening (Opdalsbygdens kvægavlsforening) 

 • Forhandlingsprotokoll (1898-1964), litt notat

 

Tysnes Sogelag

 • Møtebok 1947-74
 • Lausmateriale (1945-1982)

 

Hovland og Liastrand Ungdomslag

 • Referatbok 1972-79
 • Lagsavis 1928-29 («Framtid») og 1945-72
 • Kassabøker (3) (1935-78)
 • Medlemsbok 1945-79
 • Korrespondanse/lausmateriale 1962-79

 

Tysnes Yngreslag

 • «Yngres Tidende» 1964-67
 • Lausmateriale

 

Andreas Grimsland 

 • Vise- og songbok 1920