Frå og med 27.10.23 vil det berre vere éin kulturbuss tilgjengeleg for utleige.

Bakgrunnen for dette er at noverande leasingavtale går ut. Strategisk leiing har ikkje funne rom for vidareføring i årets budsjett.

Leasingavtalen på den andre bussen gjeld ut desember. Ei eventuell vidareføring av ordninga vil handsamast av kommunestyret i samband med budsjett for 2024.