Midtflua kart

Offentleg ettersyn - Søknad om endra anleggskonfigurasjon ved lokalitet Midtflua og lokalitet Djupestallen

16. 04. 20 - 15. 05. 20

Lerøy Vest AS søkjer om endra anleggskonfigurasjon ved 2 etablerte lokalitetar i Tysnes kommune.

Lerøy Vest AS søkjer om endra anleggskonfigurasjon ved etablert lokalitet 13541 Midtflua og lokalitet 14799 Djupestallen i Tysnes kommune. 

Endringa medfører arealauke i austleg retning.

Området er i kommuneplan for Tysnes avsett til fleirbruksområde AFFNF. Omsøkt arealbruk er i samsvar med avsett føremål.

Eventuelle merknader kan sendast til post@tysnes.kommune.no kommune innan 14.05.2020.