Det skal delast ut kulturpris for 2023. Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen. 

Foreslå kandidatar

Framlegg til kandidatar med grunngjeving sendast til Tysnes kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal eller e-post: post@tysnes.kommune.no