Matlevering er ei ordning der du får mat bringa heim til deg.

Bur du heime og har problem med å få laga middag til deg sjølv, kan du få maten levert.

Maten leverast i porsjonspakkar som kan bli varma opp i mikrobølgeomn eller panne.

Du veljer sjølv kor mange dagar du vil ha mat for, 1- 7 dagar pr veke.

Maten vert levert av frivillige gjenom Frivilligsentralen, to dagar i veka.