Til saman har 1699 Tysnesingar røysta ved kommunestyrevalet. Det gjer ein frammøteprosent på 74,19 prosent.
 

Resultatet frå kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023 i Tysnes, er å finne på:

https://valgresultater.no/valg/2023/ko/vestland/tysnes

 

Meir informasjon om mandatfordeling og kandidatkåring kan lesast i møteboka: 

Valgstyrets_møtebok_4616_2023-09-12.pdf