Spørsmålsteikn

Kommunesamanslåing - framlegg til intensjonsavtale

Forhandlingsutvalet for Os, Fusa og Tysnes har no lagt fram eit framlegg til intensjonsavtale.

Avtalen skal handsamast i ekstraordinært kommunestyremøte 18.mai