Oppdatert informasjon

Kontaktperson hos Vestland Fylkeskommune

Byggeleiar Odd Atle Mjelstad
Mail: odd.atle.mjelstad@vlfk.no
Mob: 952 76 345

Stedsansvarlig hos utførende entreprenør Mesta

Per Ivar Eide
Mobi. 410 43 910
Mail: perivar.eide@mesta.no