Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bibliotek

Eit bibliotek er både ein møteplass og ein stad for lesing eller stille arbeid. På biblioteket kan du bruke og låne bøker, lydfiler og filmar.

Tenesteomtale

Eit bibliotek er ein samlingsstad for innbyggjarar og ei teneste for utlån. Biblioteket har
  • bøker og aviser på mange språk
  • tilgang til internett og til pc-er/nettbrett
  • informasjon og kunnskap på alle medium
Biblioteket er ein stad for opplysing, utdanning og kulturell aktivitet.

Målgruppe

Alle er velkomne til å gjeste biblioteket. Biblioteka legg til rette for innbyggjarar med funksjonsnedsetjingar.

Kriterium/vilkår

Du treng eit bibliotekkort for å kunne låne frå biblioteket. 

Pris for tenesta

Biblioteket er gratis å bruke.

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Samarbeidspartnarar


Lover

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt folkebiblioteklova § 2, § 4 og § 5.

Folkebibliotekloven
Forskrift om kvalifikasjonskrav i bibliotekene

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Alle kommunar skal ha eit bibliotek, anten aleine eller i samarbeid med ein annan kommune.
 

Du treng eit bibliotekkort for å bruke biblioteket sine utlånstenester. Du kan vende deg til det lokale biblioteket ditt eller du kan registrere deg hos Bibliotekkortet og få eit nasjonalt lånekort som du kan bruke på alle bibliotek i landet.

Når Nasjonalt lånekort skal brukast fyrste gong i eit nytt bibliotek, må kortet aktiviserast der. Norske bibliotek har forskjellige lånereglar. Den som skal bli låner på eit bibliotek, må derfor bli forelagt lokale lånereglar og akseptere desse.
 
Reglar for utlån og bruk av biblioteket blir fastsett av kvar enkelt kommune.

Vedlegg


Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Høve til å klage


Tenesta oppdatert: 05.03.2024 12:44