Stetoskop

Viss du trenger fastlegen, må du ikkje vente med å ta kontakt

Kommuneoverlege Anita Midtun ønskjer å støtte helseministerens oppmoding om at alle som treng fastlegen sin, må oppretthalde den kontakten.

«Det er en liten påminnelse til dem som nå har sluttet å ringe fastlegen sin. Det er bra at folk tenker over at de ikke skal belaste legene med for mye i en krevende tid. Men mange fastleger opplever nå at pasienter som trenger oppfølging, lar være å ta kontakt og bestille time. Det er viktig at pasienter med kroniske lidelser og helseplager opprettholder den faste kontakten med legen som kjenner dem. Så ta kontakt med fastlegen slik du pleier – om tingene du pleier.»

Helseminister Bent Høie

 

Me tilbyr fastlegetenester og legevakttenester som før korona utbrotet kom til Norge.

Det er gjort nokon nødvendige endringar, både fordi vår arbeidssituasjon er endra, og fordi me ønskjer at det skal være trygt for alle å komme til oss.

- Me har i denne perioden no to legevikarar ved legekontoret ut mai, dei kan forlengast viss me får behov

- Pasientar med luftvegsinfeksjon vil som huvedregel ikkje bli undersøkt på legekontoret. Til det nytter me andre kontor i helseavdelinga, tilhengervogn utanfor legekontoret, eller på den gamle sjukeheimen. Dei skal heller ikkje bruke det vanlige venterommet.

- Alle må ha avtale for å komme til legekontoret, også pasientar som skal ta blodprøve. Det vil si at drop-in funksjon er stengt.

- Det er gjort endringar med tanke på innhaldet på venterommet, og alt av blader, leker er tatt vekk. Det er tilgjengelig handsprit for besøkande.

- Konsultasjonane ved legekontoret skal være korte, fortrinnsvis <15 minuttar, for å minske smittefare.

- Me vil innan kort tid tilby videokonsultasjon via pasientsky. Me har gjort systemet vårt klart, men treng meir utprøving før me tar det i bruk.

 

Det er viktig at befolkninga tek kontakt på lik linje med før korona utbrotet, dersom det er behov for helsehjelp. Me ber om at dei som har kan tek kontakt med oss elektronisk.

Dersom det haster bør man fremdeles ringe som før.