Midlar til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket i Vestland.

Sjå meir informasjon om dei to ordningane:

·        Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket 

·        Rekruttering og kompetanseheving i landbruket  

 

Søknadsfrist 15. april 2022