2017 val

Valoppgjeret er klart

Valoppgjeret for kommunestyrevalet er no klart.

Tysdag 10. september klokka 17.00 vart den siste finteljinga av røystene gjort. Dei siste røystesetlane blei talde, og det blei klart kven som skulle sitja i det nye kommunestyret.

Tysnes kommune hadde 2284 personar med røysterett. 1612 av desse har brukt røysteretten sin (71%). 16 av desse røystene var blanke.

533 personar, heile 33 % av dei som har stemt, har nytta seg av førehandsrøysting.

Følgjande resultater av valet:

Parti Antall stemmer Prosent
Høgre 624 39,1 %
SP 406 25,4 %
AP 332 20,8 %
FRP 145 9,1 %
KRF 89 5,6 

 

Slik vert dei 21 plassane i kommunestyret fordelt mellom partia:

Representantfordelinga i kommunestyret

Antall
Høgre                                                     8
SP                              6
AP 4
FRP 2
KRF 1

Meir informasjon om valet, sjå www.valgresultat.no