Tilbod 2022/2033

Einskildundervisning

  •     Slagverk
  •     Piano
  •     Gitar/Bass
  •     Song
  •     Messinginstrument


Grupper

  •     Musikkleik 3 - 4 år
  •     Musikkleik 5 - 6 år
  •     Snekkerverkstad frå 7. klasse

Lærarane

Yngve Nikolaisen
Kulturskulerektor
Piano, korps, messing

E-post: yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no
Tlf: 468 15 697


Nick Hughes
Kulturskulelærar
Messing, dirigent  
 


Erik Eikill
Kulturskulelærar
Gitar

 


Henrik Epland
Kulturskulelærar
Slagverk

 


Historia

Tysnes kulturskule vart oppretta i 1986 under namnet Tysnes kommunale musikkskule.

Hovudføremålet var å gje barn og unge høve til å læra å spela eit instrument, og å skaffa kvalifiserte instruktørar/dirigentar til frivillege lag. I dei siste åra har musikkskulane utvikla seg til å verta kulturskular, der andre uttrykk er komne til.