Tysnes idrettsråd er oppretta i samsvar med Idrettsforbundets (NIF) sitt lovverk. Idrettsrådet skal arbeida for best moglege forhold for idretten i kommune, og det skal vera ein arena for samarbeid mellom laga, og dei kommunale styresmaktene og mellom laga og idrettskrinsen.

Idrettslaga som er med i Tysnes idrettsråd

Tysnes idrettsråd 2023/2024

Leiar: Torstein Fjeldet Lunde
Nestleiar: John Arvid Kleppe
Styremedlem/kasserar: Marit Nancy Allard Gjøvåg
Styremedlem: Stein Aanesen
Styremedlem: Trine Fossdal
Vara: Andreas Lavik Frøkedal

Møter og saker

Alle lag har høve til å stilla med to representantar, i tillegg til styret.

Saker til idrettsrådet kan løftast gjennom ditt idrettslag eller gjennom kommunen, som er sekretariat for Tysnes idrettsråd.

Referat og protokallar er tilgjengelig gjennom styret v/styreleiar, og på Tysnes kommune si postliste.