Tysnes kommunevåpen

Tysnes herreds vel

Styre i Tysnes herreds vel hadde møte tysdag 18. august 2015 på rådhuset i Uggdal.

Denne søkjaren vart tildelt midlar i 2015:

Tysnes skogeigarlag     Opplæring m.v.    kr. 6.000,-