Økonomi

Tysnes herreds vel - tildelte midlar 2017

Styre i Tysnes herreds vel hadde møte torsdag 8. august 2017 på rådhuset, Uggdal

Desse søkjarane vart tildelt midlar i 2017:

Søkjar                                               Føremål                                                            Beløp

Uggdal og Reksteren sokneråd       Lydanlegg                                                       5000,00,-

Tysnes skogeigarlag                         Opplæring m.v.                                              2000,00,-

Amland Bedehus                             Fornying, oppgradering                                   1000,00,-

Tysnes skulemuseum                       Planting                                                           1000,00,-

Solstråleøya Venelag                       Offentleg parkområde, skogarbeid                  1000,00,-