Kart

Treng du kommunale kart eller naboliste?

Tysnes kommune har inngått avtale med Ambita om elektronisk bestilling av kart og nabolister.

Alle søknader skal innehalde situasjonskart som er utstedt av Tysnes kommune.  Slike kart kan ein no tinge hjå Ambita.

Her kan du og tinge nabolister dersom du treng det til søknaden din.

Situasjonskart skal ikkje vere eldre enn 6 mndr.