Trafikksikring

Trafikksikringsplan - offentleg høyring

30. 03. 17

Formannskapet har i møte 8.3.2017 vedteke med heimel i § 11-14 i plan- og bygningslova, at kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020/24 vert lagt ut til offentleg høyring.

Høyringsfrist er 6 veker frå 30.3.2017.

Merknader kan sendast Tysnes Kommune på e-post: post@tysnes.kommune.no eller på adressa Tysnes Kommune, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal.