Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søkja om tilskot til aktivitetar retta mot barn og unge som av ulike grunnar står i fare for å hamna i utanforskap.

Sjå meir informasjons hos Bufdir

Du kan no søkje om tilskot for 2024

Søknadsfrist: 3. november 2023

Kontaktperson i Tysnes kommune

Camilla Tranly Forth
NAV-leiar

E-post: camilla.tranoy.forth@nav.no
Tlf: 976 92 224