Filmen "Album"

Sundagsakademiet 10 år!

Filmen "Album" - bilete frå ei svunnen tid.

I år er det populære Sundagsakademiet 10 år.

 Det vert markert med ei framsyning i Grendatun, der ein viser dokumentarfilmen "Album - en dokumentarfilm om Knud Knudsens bildeverden" frå 2015. Filmen vert følgd av eit foredrag om fotografen Knud Knudsen, som reiste over heile Noreg frå 1860-åra og meir enn nokon annan dokumenterte arbeid og kvardagsliv der han kom, også på Tysnes.

Det vert også markert at arbeidet som no er gjort for å ta vare på den lokalhistoriske biletsamlinga på Tysnes er fullført. Olav Skjellevik vil fortelja historia kring nokre av desse gamle bileta.

Vel møtt til ein annleis filmkveld!

Tid og stad: Sundag 14. februar kl. 17 i Grendatun (merk staden).

Arr. Tysnes folkebibliotek i samarbeid med Tysnes sogelag og Tysnes bygdekvinnelag. 

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal