Etter 13 timar med mekling på overtid, kom KS og forhandlingssamanslutningane (LO, Unio, YS og Akademikerne) til semje i hovudtariffoppgjeret. Det vil sei at faren for streik i Tysnes kommune er over for denne gong.

Tysnes kommune registrerer at fleire lærarorganisasjonar har stemt blankt og at de framleis er streikefare for desse. Ein slik streik startar om tidlegast 14 dagar og vil i fyrste omgong ikkje råka Tysnes. 

Les meir om resultatet på her