Straumstøtte for frivillige lag og organisasjonar er ei nasjonal ordning med føremål å motverka negative konsekvensar av dei høge straumprisane.

 

Søknadar for perioden april-juni 2022 kan sendast frå siste halvdel av august.

Informasjon om straumstøtteordninga hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.