Det er etablert ein ny klinikk på Tysnes med gode mogelegheiter til vidareutvikling.

Vaktdistrikt 56 strekkjer seg frå Samnanger i nord til Tysnes, delen av Kvinnherad nord for Hardangerfjorden og Bjørnafjorden aust. Vaktdistriktet har rundt 290 landbruksføretak som søkjer produksjonstilskot, store og små mjølkebruk, sau og geitehald.

Sjå fullstendig lysingstekt.