Årets influensautbrot er i gang. Samtidig er det også førekomsten av RS-virus og covid-19.

Legekontoret ønskjer å få beskjed dersom du kjem til legetime og har luftvegssymptom, sånn at dei kan ta naudsynte tiltak for å hindre smitte til utsette pasientar og til helsepersonell ved legekontoret.

Tiltak kan til dømes være alternativ venterom eller beskyttelsesutstyr.