Flyg drone sikkert og omsynsfullt

1. Registrer deg og ta eksamen på flydrone.no.
2. Hald dronen innanfor synsrekkjevidd.
3. Hald minst 5 km avstand til lufthamner og fly aldri i nærleiken av ulykkesstader.
4. Fly alltid under 120 meter frå bakken og overhald gjelda tryggingsavstandar.
5. Ta omsyn til privatlivet til andre og følg reglane for bruk av foto og video av andre personar, sjå datatilsynet.no.

Sjå faktaark frå Politiet og Luftfartsverket