Pilemispel Foto: Brage Byrå

Rydding av vertsplanter for pærebrann

Pærebrann er påvist i Våge/Teigland.

Det er påvist pærebrann i området frå kaien og utover Vee/Teigland. Ryddinga startar måndag 6. september.
 
Du kan finne informasjon frå Mattilsynet her: Varsel om rydding - bokmål - bekjempelsessone.pdf

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal