Koronainformasjon

Les mer
Innspelsportal

Rullering arealdel av kommuneplanen

Innspelsportalen er no open.

Innspelsportalen er open

 

Det er i formannskapet 23.01.20 gjort vedtak om å godkjenne metode for medverknad og vurdering av innspel til kommuneplanens arealdel.

 

Det er laga ein eigen nettside med informasjon, relevante lenkjer og skjema for innspel : https://arealdel-kommuneplan.webnode.com/

 

Det skal haldast 5 folkemøter om kommuneplanarbeidet i løpet av våren, desse vert i Uggdal-Våge-Lunde-Onarheim og på Reksteren.