HFK logo

Regional planstrategi 2016 - 2020 - offentleg ettersyn

Hordaland fylkeskommune har fremja eit forslag til regional planstrategi for 2016 - 2020.

Planstrategien er ein utviklingsplan for Hordaland. Forslaget er sendt på høyring til ei rekkje organ og kunngjort offentleg i større aviser.

Informasjon om høyringa kan finnast på www.hordaland.no/regionalplanstrategi.

Høyringsfrist 15.september 2016.