Her kan du sjå rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2023

Rådmann legg fram sitt framlegg til budsjett for 2023 i politisk fellesmøte med formannskapet og tenesteutvalet, i Grendatun torsdag 27. oktober kl. 16:00.

Møtet er ope for publikum.