bilete frå pixabay

Planleggingsdag for ungdomstrinnet 4. januar

Etter pålegg frå regjeringa er ungdomsskulen gått over til raudt beredskapsnivå.

For å planlegge for oppstart med raud beredsskapnivå vil skulen halde planleggingsdag 4. januar.

Skulen vil opne med raud beredskapsnivå frå tysdag 5. januar.

Småskulane og mellomtrinna

Småskulane og mellomtrinna er fortsatt på gult beredsakpsnivå. Her vil undervisninga gå som normalt frå 4. januar.

 

Her kan du finne informasjon om trafikklyssystemet og kva det betyr for skulekvardagen: Informasjon om trafikklyssystemet hos U tdannigsdirektoratet.

Føresette vert løpande informert i Visma.