Plan habilitering og rehabilitiering

Plan for habilitering og rehabilitering - høyring

Plan for habilitering og rehabilitering for Tysnes kommune – Saman om meistring, er revidert og ferdigstilt hausten 2019.

Planen vart handsama i tenesteutvalet 22.10.19, som gjorde følgjande vedtak:

Plan for habilitering og rehabilitering for Tysnes kommune – Saman om meistring, vert oversendt  brukarorganisasjonar for høyring, med høyringsfrist 6 veker.

Planen vert sendt brukarorganisasjonar til høyring, i tillegg vert den lagt ut til open høyring.

Merknadar kan sendast til: Tysnes kommune, Uggdalsvegen 301, 5685  UGGDAL eller på e-post til: post@tysnes.kommune.no

Høyringsfrist 12. desember 2019.