fargeblyanter i klasserom

Offentleg høyring; Utviding til 5 dagars skuleveke

Tenesteutvalet gjorde 12.03.19 vedtak om å senda sak om «Utviding til 5 dagars skuleveke» ut til offentleg høyring.

Saka kan lesast HER – eller i resepsjonen på Rådhuset.

Merknader kan sendast til post@tysnes.kommune.no innan 23. mai 2019.