paragraftegn_illustrasjon-til-regelendring_620[1]

Offentleg høyring; Lokal forskrift om vass- og avlaupsgebyr

Formannskapet gjorde 05.06.19 vedtak om å senda lokal forskrift for vass- avlaupsgebyr ut til offentleg ettersyn i ti veker.

Saksframstillinga i formannskapet kan lesast her.

Lokal forskrift om vass- og avlaupsgebyr kan lesast her.

Merknader kan sendast på post@tysnes.kommune.no innan 19. august 2019.