I samsvar med kommunelova § 14-3 vert budsjett og økonomiplan lagt ut til ålment ettersyn.

Det er kommunetstyre som skal gjera vedtak om budsjett og økonomiplan, i møte 15. desember.

ØKONOMPLAN 2023 på høyring.pdf

Saksframstilling - budsjett 2023.pdf