Onsdag 16.02 vert det gjennomført ei felles øving med politi, brann og helse på vegen opp mot Solheimsdalen.

I tidsrommet 16:00 – 21:00 vil det vere ein del utrykningskjøretøy og aktivitet i området.

Vegen kan bli sperra i kortare tidsrom – manuell trafikkdirigering på staden.