Formannskapet har i møte den 08.09.2022 vedteke å redusere pris på attståande tomter i byggjefeltet Kattaland.

Prisavslag:

  • kr. 100.000 for einebustadtomter
  • kr. 200.000 for fleirhustomter

Sjå oppdatert prisliste og ta kontakt dersom du er interessert i kjøp av tomt frå kommunen.