NVE1

Ny 132kV kraftleidining Langeland (Tysnes) - Stord

Høyring av konsesjonssøknad og invitasjon til informasjonsmøte.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke konsesjonssøknad frå Haugaland Kraft Nett for ein ny 132 kV kraftleidning frå Langeland transformatorstasjon på Tysnes til Stord transformatorstasjon på Litlabø. Søknaden er no på høyring, med uttalefrist 01.06.2018.

NVE vil halde orienteringsmøter for lokale og regionale styresmakter om saka, i tillegg til opne informasjonsmøter på kvelden. Møta skjer på følgjande tidspunkt:

Dato Klokkeslett Stad For kven?
23.april 1500 Kommunestyresalen Tysnes rådhus Tysnes kommune
23.april 1900 Onartun Offentleg informasjonsmøte
24.april 0900 Stord kommunehus Stord kommune
24.april 1900 SKL hovudkontor Offentleg infomasjonsmøte