For statlege ytingar som dagpengar, sjukepengar, pensjon med meir, sjå www.nav.no

Opningstider NAV Tysnes

Me ønskjer at alle som kjem til NAV kontoret skal ha avtale. Målet med førehandsavtalte møter er å gje best mogelig hjelp.

NAV Tysnes føl rådhuset sine opningstider, og kan alltid kontaktas via resepsjonen i rådhuset for saker som hastar.

NAV Tysnes har opent for drop-in på følgande tidspunkt:

Måndag: 09:30 - 11:30
Onsdag: 09:30 - 11:30
Fredag: 09:30 - 11:30