Flornes

Mindre endring av reguleringsplan for Flornes

Formannskapet har i møte 07.09.16 vedteke mindre endring av reguleringsplan for del av gnr.165 bnr.1,2,3 m.fl. – Flornes, Onarheim.

Endringane gjeld justering av hyttetomtar FF4 og FF5 samt korrigering av sti.

Planvedtaket kan påklagast til fylkesmannen i Hordaland.

Evt. klage skal vera skriftleg og sendast Tysnes Kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal innan 21.10.16.