Tysnes kommune startar i desse dagar arbeida med å byggje fortau i Vågsmarka, frå Vågsmarka 12a til Vågsåsen 4a.

I Anleggstida vært det noko redusert framkomlegheit. Dei timar vegen vært heilt sperra vil me opne bommen på gangvegen mellom Stølsvegen og Vågsåsen, slik att ein kan køyre denne vegen.

Me gler oss til å få dette på plass og vonar det vil gje tryggleik og ein betre kvardag for brukare av vegen.

 

Har de spørsmål om trafikkaviklinga, ta kontakt med Dag Måkestad - mobil 48040074