Gjelder gbnr. 163/1 m.fl. Laukhammar, Tysnes kommune

Oppstartsmelding, planinitiativ, og referat i frå oppstartsmøte med kommunen, finn de på ABO sine nettsider: https://abo-ark.no/aktuelt/#reguleringsplaner

Moglege merknadar og synspunkt til planarbeidet skal sendast skriftleg til:

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

Eller e-post: poststord@abo.ark.no / haga@abo-ark.no 

Høyringsfrist: 29.09.22

 

Det er ikkje naudsynt å sende kopi av merknader og innspel til kommunen – dette vil ABO Plan og Arkitektur Stord AS ivareta i samband med innsending av planframlegg.