Tysnes kulturskule logo

Ledige elevplassar

Kulturskulen har ledige tre ledige plasser på gitar. I tilegg er det høve til søkje på aspirantundervisning. 

Gitarundervisninga går føre seg på Tysnes skule på tysdagar.
Her er det no ledige plassar hos gitarlærar Bernhard Auran.

Aspirantundervisning, messing går føre seg i samband me skulekorpsøving i Tysneshallen på onsdagar.

Informasjon om kulturskulen og lenkje til søknadsskjem finn de ved å følgje denne linken: Tysnes kulturskule