Visit Sunnhordland og dei åtte kommunane i Sunnhordland ynskjer å få eit innblikk i korleis de som innbyggarar opplever reiselivet i regionen, og kva syn de har på reiselivsutviklinga.

Kva betyr reiselivet i Sunnhordland for deg