Vasskran

Kunngjering av oppstart med ny lokal VA-forskrift

Tysnes kommune kunngjer med dette oppstart av arbeid med ny lokal VA-forskrift.

Arbeidet vil gå føre seg ut året, med målsetjing om endeleg vedtak av forskrift før årsskiftet og der ny forskrift vert gjeldande frå 01.01.2020.

Som ein del av arbeidet vil eit forslag til forskrift bli lagt ut på høyring, der høyringa blir kunngjort på Tysnes kommune sin nettstad og i Bladet Tysnes.