17. jan. 2022 kl. 16:18

Koronainformasjon

Les mer
Kart bilete Skorpo

Kunngjering av godkjendt plan - Fiskerihamn Skorpo

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Tysnes kommunestyre 16. desember 2021 sak PS 41/21, vedtatt følgjande reguleringsplan: Fiskerihamn/naustområde Skorpo, Tysnes.

Planframlegget omfattar følgjande dokument:
Planomtale, datert 22.05.2020
Føresegner, datert 22.05.2020, Rev. 30.08.21
Plankart
Planvedtak PS 41/21.

Planvedtaket kan påklagast, jf. Forvaltningslova § 28.
Eventuell klage må vere skriftleg og skal sendast til:

Tysnes kommune,
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal
eller som e- post til post@tysnes.kommune.no

Klagefrist er sett til 27.januar 2022.