Malkenestangen

Kunngjering av godkjend reguleringsplan Malkenestangen

Kommunestyre har 14.05.2019 med heimel i § 12-12 i Plan- og bygningslova godkjent reguleringsplan for Malkenestangen, gnr. 121 bnr. 5, m.fl. med tilhøyrande plankart og føresegner.

Kommunen sitt planvedtak kan påklagast til fylkesmannen i Vestland  innan 20.6.2019 .

Evt. klage skal sendast til:

Tysnes kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 UGGDAL

eller til epost:

post@tysnes.kommune.no