Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen.

Alle har høve til å foreslå kandidatar.


Forslag kan sendast per post eller e-post


Forslag til kandidatar med grunngjeving kan sendast til Tysnes kommune per post eller e-post:

Adresse:
Tysnes kommune
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

E-post: post@tysnes.kommune.no

Frist: 28.11.2022

Sjå tidlegare vinnarar her