Bilete frå Unsplash (Andrew Seaman) - trenge ikkje kredittering

Kulturprisen 2022

Me ønskjer forslag til kandidatar til Tysnes kommune sin kulturpris for 2022

Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen.

Alle har høve til å foreslå kandidatar.


Forslag kan sendast per post eller e-post


Forslag til kandidatar med grunngjeving kan sendast til Tysnes kommune per post eller e-post:

Adresse:
Tysnes kommune
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

E-post: post@tysnes.kommune.no

Frist: 28.11.2022

Sjå tidlegare vinnarar her