Konsert i Kjeviko Tysnesfest

Kulturprisen 2018

Det skal delast ut kulturpris for 2018. Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen. Alle har høve til å foreslå kandidater.

Framlegg til kandidatar med grunngjeving vert å senda til Tysnes kommune, Rådmannskontoret, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal eller epostadresse: post@tysnes.kommune.no innan 01.11.2018.