Kommunevåpenet

Motivet kjem frå eit segl funnet etter Olavsgildet på Onarheim., på blå grunn, to sølvfarga kryssede økser med krone over.

Bruk av fargar

Fargane som skal nyttast i gjenngiving av kommunevåpenet er blå og kvit.

Etter dei heraldiske reglane skal sølv erstattast med kvitt, med mindre det nyttast sølvfolie.

Fargekodane i Tysnes kommune sitt kommunevåpenvert såleis: i pantone: «Prosess Blue» og kvit, i CMYK fargekodane 100-13-1-3 og 0-0-0-0

Kommunevåpen til nedlasting

Under finn du Tysnes kommune sitt kommunevåpen til nedlasting